Image Alt

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası başlıklı bu metin, Okmen A.Ş (“Okmen Grup”) tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, www.okmen.com.tr adlı internet sitesinde (“Site”), Okmen Grup’un müşterilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Okmen Grup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek maksadıyla işbu metinde yer alan açıklamaları ziyaretçi ve müşterilerinin bilgisine sunmaktadır. Ziyaretçi ve müşteri bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, uygulanacak olan esaslar işbu metinde belirlenmiştir.

Okmen Grup, KVKK anlamındaki işbu açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Bilgilerin Korunması

Ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Okmen Grup veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez. Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün/hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, marka, tasarım, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • İş ortağı/müşteri ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün/hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması ve/veya internet sayfasının kullanılması
 • Kanunda kişisel verilerin işlenebileceği açıkça öngörülen hallerde,
 • Bilgilerin tarafında alenileştirildiği durumlarda,
 • Her türlü tüketici, üyelik ve diğer sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilen işlenmesinin gerekli olduğu hallerde,
 • Tüketici hakları, müşteri/üye hizmetleri ve bunlara ilişkin yasal nedenlerle ticari/mali ve hukuki sorumluluk ve/veya yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi,
 • Veri sorumlusu/işleyen olarak her türlü hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hakların tesisi, kullanılması veya korunması,
 • Ve yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu/işleyen olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatlerin gerçekleştirilmesi,

 

amacıyla KVKK’nın 4. 5. ve devamı maddelerince işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere; kanunen zorunlu ise KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Ziyaretçilerimizin sanal işletmeleri ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileri ile aşağıda detaylı belirtilen diğer kişisel bilgileri,

 • Belirtilen amaçlar kapsamında veri sorumlusu şirketimiz Okmen A.Ş, iş ortakları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere belirlenecek diğer işlenme amacının gerektirdiği gerçek ve/veya tüzel kişilere
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara,
 • Yetkili, şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler ve temsilcilerimize
 • Hakların tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk bulunan durumlarda ilgili kişilere, aktarılabilmektedir.

 

Sitemizde Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

www.okmen.com.tr adresli internet sitemizde Çerezler (cookies) kullanmaktayız. Çerezler, internet sitemizi ziyaretlerinizde tarayıcınız üzerinden sabit diskinizde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler basit metin dosyalarından ibarettir, kimlik ve sair özel bilgiler içermez.

Çerezler kişisel bilgi içermemekle birlikte, oturum bilgileri ve benzeri verileri içerir. Çerezler, ziyaretçilerimize kişiselleştirilişmiş hizmet sunmamıza imkân sağlar.

Buna mukabil, Aydınlatma Metni kapsamında açık rızanız alınmış olmak şartı ile Kişisel Verileriniz Çerezlere kaydedilebilir. Örneğin:

 • İnternet Sitelerini kullanımınızı daha keyifli hale getirip kullanımını ve işlevselliğini artırmak, örneğin bir sonraki girişinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik sunmak, özellikle tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak, tekliflerimizi geliştirmek amacıyla,
 • Trafik istatistikleri oluşturmak ve İnternet Sitelerinden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek için,
 • Web sitemizin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak (örn. oturumunuzu açık tutmak, dinamik içeriği yerleştirmek vb.) için,
 • İnternet reklamcılığı, Targeting ve re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, tercihlerinizi göz önünde bulundurarak önerilerde bulunmak için.

Bu şekilde açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz Çerezlerin yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmasına son vermek istemeniz halinde, Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde açık rızanızı geri alabilirsiniz

Ek olarak, Çerezlerin cihazınızda tutulmasını, tarayıcınızda gerekli ayarları yaparak engelleyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızla ilgili detaylar için lütfen tarayıcı üreticisinin yardım seçeneğine başvurun. Burada;

 • Tarayıcınızın, yeni bir çereze maruz kaldığınızda sizi nasıl bilgilendirebileceğini,
 • Tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmesini nasıl engelleyeceğinizi,
 • Çerezlerin alınması ve saklanmasının genel olarak nasıl devre dışı bırakılacağını öğreneceksiniz.

Bilgisayarınızda halihazırda saklanan Çerezleri her zaman tarayıcınızın ayarlarını kullanarak silebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Tarayıcı eklentilerinin kullandığı Flash Çerezleri (görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez) gibi benzer işlevleri; tarayıcı eklenti ayarlarını değiştirerek veya tarayıcı eklenti üreticisinin internet sitesi (örneğin, Adobe Flash Player internet sitesi) aracılığıyla kapatabilir veya silebilirsiniz.

Elbette, tarayıcı ayarlarınız sayesinde İnternet Sitelerini Çerez kullanmaksızın da görüntüleyebilirsiniz. Ancak bu, ilgili Çerez kullanımının zaruri olduğu hallerde İnternet Sitelerinde bazı hizmetlerin (örneğin, üyelik sayfalarınız) kullanılamamasına neden olabilir.

Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız (KVKK m.11)

Okmen A.Ş şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan ( e ) ve ( f ) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Tüm bu konularda Veri Sorumlusu Şirketimi Ökmen A.Ş’ne başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

 

Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bilgilerinize sunulmakla beraber, mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilmenizi rica ederiz.

 

Bu çerçevede izniniz rica edilen hallerde, söz konusu izni  Site’mizde verebilirsiniz

Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyotlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi Ziyaretçiler arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Bu husustaki açık bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder). Ziyaretçi dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da yok edilir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir (İlgili kanuni haklar saklıdır)

Üçüncü Kişilere Ait Siteler-Digital Platformlar ve Uygulamalar

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair digital platformların) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Sorumluluk

Ziyaretçilerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden ve Şirketimize ait diğer birim-mecralardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Ziyaretçiler sorumludurlar.

Herhangi bir Sitemiz Ziyaretçisinin hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.

Alışverişler ve Diğer Tüketici İşlemleri

Ziyaretçilerin yukarıda belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce ilgili satıcı/sağlayıcı ile yapacakları tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır.

(Varsa) Sitemizden satın alma işlemlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Site İçeriği Üzerinde Haklar

Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimize aittir.

Değişiklikler

Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza sunacağı ürün/hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb. lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Tüm bu konularda ek bilgi istemlerinizi, her türlü talep ve şikayetlerinizi aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimiz ‘e bildirebilirsiniz. İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde (usulde-zamanda-şekilde) yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerekir.

Adres                :  [*]

Telefon             :  [*]

E-Posta             :  [*]

İnternet Adresi  : [*]

 

Okmen A.Ş